0

BỘ SƯU TẬP

Chậu cây Kim Ngân

Chậu cây Kim Ngân

350,000đ
Chậu cây Kim ngân 02

Chậu cây Kim ngân 02

350,000đ
Chậu cây phát tài

Chậu cây phát tài

300,000đ
Chậu cây phát tài Úc

Chậu cây phát tài Úc

210,000đ
Chậu cây Trầu bà Ngọc Thảo
Chậu cây Trầu bà Thái Vàng
Chậu cỏ may mắn

Chậu cỏ may mắn

300,000đ
Chậu thủy tinh dĩa bèo DB03
Chậu thủy tinh dĩa miệng bèo DB02
Chậu thủy tinh hình ly LN
Chậu thủy tinh miệng bèo HB03
Chậu thủy tinh miệng tròn HT03
Chậu thủy tinh đế cao DC02
Phân hữu cơ Agrimartin

Phân hữu cơ Agrimartin

40,000đ
Phân hữu cơ FHUMIC Đầu Trâu 2kg
Phân trùn quế SFARM (gói 5kg)
Phân trùn quế SFARM 10kg

Phân trùn quế SFARM 10kg

110,000đ
Phân trùn quế SFARM 2kg

Phân trùn quế SFARM 2kg

30,000đ
Phân túi lọc dê ORCHID

Phân túi lọc dê ORCHID

30,000đ
Phân túi lọc Gia Hân (36 gói)
Phân túi lọc Minro 5-5-5
Phân túi lọc Minro 6-4-6
Phân Đầu trâu NPK 30 - 10 - 10
Thuốc trị bệnh Anvil 5SC
Đất sạch Tribat 50dm3

Đất sạch Tribat 50dm3

55,000đ