0

Cây dược liệu & Rau sạch

Cây Bồ Công Anh

Cây Bồ Công Anh

50,000đ
Cây Lá Vối

Cây Lá Vối

150,000đ
Chậu Bạc Hà Chocolate

Chậu Bạc Hà Chocolate

60,000đ
Chậu Bạc Hà Thủy

Chậu Bạc Hà Thủy

60,000đ
Chậu Câu Sả

Chậu Câu Sả

50,000đ
Chậu Cây Cà Ri

Chậu Cây Cà Ri

50,000đ
Chậu Cây Chanh Thái

Chậu Cây Chanh Thái

120,000đ
Chậu Cây Chanh Thái - Chanh lá số 8
Chậu Cây Chùm Ngây

Chậu Cây Chùm Ngây

30,000đ
Chậu Cây Chùm Ngây

Chậu Cây Chùm Ngây

30,000đ
Chậu Cây É Tím

Chậu Cây É Tím

60,000đ
Chậu Cây É Trắng

Chậu Cây É Trắng

50,000đ
Chậu Cây Giao (Xương Cá)
Chậu Cây Hương Thảo

Chậu Cây Hương Thảo

60,000đ
Chậu Cây Hương Thảo lớn
Chậu Cây Lá Giang

Chậu Cây Lá Giang

80,000đ
Chậu Cây Nha Đam

Chậu Cây Nha Đam

90,000đ
Chậu Cây Đinh Lăng

Chậu Cây Đinh Lăng

60,000đ
Chậu Ngò Gai

Chậu Ngò Gai

30,000đ
Chậu Rau Diếp Cá

Chậu Rau Diếp Cá

30,000đ
Chậu Rau Húng Lũi

Chậu Rau Húng Lũi

30,000đ
Chậu rau húng thơm

Chậu rau húng thơm

30,000đ
Chậu Rau Kinh Giới

Chậu Rau Kinh Giới

30,000đ
Chậu Rau Om

Chậu Rau Om

30,000đ
Chậu Rau Quế

Chậu Rau Quế

30,000đ
Chậu Rau Quế Vị

Chậu Rau Quế Vị

30,000đ
Chậu Rau Răm

Chậu Rau Răm

25,000đ
Chậu Rau Tần Dày Lá

Chậu Rau Tần Dày Lá

30,000đ
Chậu Rau Tía Tô

Chậu Rau Tía Tô

30,000đ
Viên nén xơ dừa

Viên nén xơ dừa

1,000đ