0

Cây trồng trong nước

Cây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm

150,000đ
Cây Chân Chim

Cây Chân Chim

200,000đ
Cây Chân Rết

Cây Chân Rết

200,000đ
Cây Hoàng Đế

Cây Hoàng Đế

200,000đ
Cây Hồng Môn

Cây Hồng Môn

300,000đ
Cây Hồng Môn

Cây Hồng Môn

250,000đ
Cây Hồng Môn

Cây Hồng Môn

220,000đ
Cây Kim Ngân

Cây Kim Ngân

250,000đ
Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

150,000đ
Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

150,000đ
Cây Phát Tài Búp Sen

Cây Phát Tài Búp Sen

180,000đ
Cây Phát Tài Búp Sen

Cây Phát Tài Búp Sen

250,000đ
Cây Phát Tài Búp Sen

Cây Phát Tài Búp Sen

180,000đ
Cây Phát Tài Úc

Cây Phát Tài Úc

160,000đ
Cây Phát Tài Úc

Cây Phát Tài Úc

160,000đ
Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

250,000đ
Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

210,000đ
Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

550,000đ
Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

350,000đ
Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

450,000đ
Cây Thanh Tâm

Cây Thanh Tâm

210,000đ
Cây Thanh Tâm

Cây Thanh Tâm

200,000đ
Cây Trầu Bà Ngọc Thảo
Cây Trầu Bà Ngọc Thảo
Cây Trầu Bà Thái Sữa

Cây Trầu Bà Thái Sữa

210,000đ
Cây Trầu Bà Thái Sữa

Cây Trầu Bà Thái Sữa

120,000đ
Cây Trầu Bà Thái Vàng

Cây Trầu Bà Thái Vàng

120,000đ
Cây Trầu Bà Xanh

Cây Trầu Bà Xanh

160,000đ
Cây Trường Sinh

Cây Trường Sinh

220,000đ
Cây Vạn Lộc

Cây Vạn Lộc

180,000đ