0

Chậu - Bình thủy tinh

Chậu thủy tinh BE03

Chậu thủy tinh BE03

60,000đ
Chậu thủy tinh cổ lọ BB04
Chậu thủy tinh dĩa bèo DB03
Chậu thủy tinh dĩa miệng bèo DB02
Chậu thủy tinh hình ly DC03
Chậu thủy tinh hình ly LN
Chậu thủy tinh hình ống
Chậu thủy tinh miệng bèo HB01
Chậu thủy tinh miệng bèo HB02
Chậu thủy tinh miệng bèo HB03
Chậu thủy tinh miệng bèo HB04
Chậu thủy tinh miệng cắt HT01
Chậu thủy tinh miệng cắt TL
Chậu thủy tinh miệng tròn
Chậu thủy tinh miệng tròn BB03
Chậu thủy tinh miệng tròn BE02
Chậu thủy tinh miệng tròn HT02
Chậu thủy tinh miệng tròn HT03
Chậu thủy tinh miệng tròn HT04
Chậu thủy tinh tròn 3 chân
Chậu thủy tinh vuông

Chậu thủy tinh vuông

250,000đ
Chậu thủy tinh vuông

Chậu thủy tinh vuông

120,000đ
Chậu thủy tinh vuông

Chậu thủy tinh vuông

200,000đ
Chậu thủy tinh vuông

Chậu thủy tinh vuông

150,000đ
Chậu thủy tinh đế bằng DB01
Chậu thủy tinh đế cao DC01
Chậu thủy tinh đế cao DC02
Ly thủy tinh hình phễu

Ly thủy tinh hình phễu

150,000đ