0

Chậu men - sắt - đất nung

Chậu gốm cạnh bo tròn

Chậu gốm cạnh bo tròn

150,000đ
Chậu gốm chữ nhật

Chậu gốm chữ nhật

180,000đ
Chậu gốm chữ nhật 30 x 22 cm (nâu)
Chậu lan đất nung 14

Chậu lan đất nung 14

9,000đ
Chậu lan đất nung 16

Chậu lan đất nung 16

10,000đ
Chậu lan đất nung 19

Chậu lan đất nung 19

12,000đ
Chậu lục bình

Chậu lục bình

50,000đ
Chậu men

Chậu men

60,000đ
Chậu men

Chậu men

80,000đ
Chậu men

Chậu men

60,000đ
Chậu men

Chậu men

100,000đ
Chậu men

Chậu men

100,000đ
Chậu men bông bi

Chậu men bông bi

50,000đ
Chậu men hình cá

Chậu men hình cá

40,000đ
Chậu men hình tim

Chậu men hình tim

150,000đ
Chậu men hình tượng 10

Chậu men hình tượng 10

450,000đ
Chậu men hình tượng 11

Chậu men hình tượng 11

450,000đ
Chậu men hình tượng 12

Chậu men hình tượng 12

450,000đ
Chậu men hình tượng 13

Chậu men hình tượng 13

800,000đ
Chậu men hình tượng 14

Chậu men hình tượng 14

450,000đ
Chậu men hình tượng 15

Chậu men hình tượng 15

650,000đ
Chậu men hình tượng 2

Chậu men hình tượng 2

450,000đ
Chậu men hình tượng 3

Chậu men hình tượng 3

450,000đ
Chậu men hình tượng 4

Chậu men hình tượng 4

500,000đ
Chậu men hình tượng 5

Chậu men hình tượng 5

450,000đ
Chậu men hình tượng 6

Chậu men hình tượng 6

500,000đ
Chậu men hình tượng 7

Chậu men hình tượng 7

650,000đ
Chậu men hình tượng 8

Chậu men hình tượng 8

450,000đ
Chậu men hình tượng 9

Chậu men hình tượng 9

450,000đ
Chậu men ly

Chậu men ly

40,000đ