0

Chậu nhựa

 Chậu nhựa lan can 30 x 60 cm
Chậu chân đế cao 80 x 36 cm
Chậu khắc chiếc lá 25x31
Chậu khắc chiếc lá 33x42
Chậu lan nhựa 12 x 10 (đen)
Chậu lan nhựa 14 x 10 (đen)
Chậu lan nhựa 14 x10 (xanh)
Chậu lan nhựa 14x10 (nâu)
Chậu lan nhựa 15 x 12 (đen)
Chậu lan nhựa 16 x 11 cm (đen)
Chậu lan nhựa 16 x 12 cm (nâu)
Chậu lan nhựa 16 x 12 cm (xanh)
Chậu lan nhựa 18 x 13 (đen)
Chậu lan nhựa 20 x14 (Nâu)
Chậu lan nhựa 20x14 (màu xanh)
Chậu lan nhựa cam 18x14 cm
Chậu lan nhựa trắng 18 x 14 cm
Chậu lan nhựa xanh 18x14 cm
Chậu nhựa 16 x 11 x 14 cm
Chậu nhựa cam 16x11x14 cm
Chậu nhựa chân đế thấp 45 x 36 cm
Chậu nhựa dài 48 x 20 cm (trắng)
Chậu nhựa dài 48 x 20 cm (đỏ)
Chậu nhựa dài 63 x 22 cm (đỏ)
Chậu nhựa dài 63 x22 cm (trắng)
Chậu nhựa giả gỗ 17x17x14 cm
Chậu nhựa giả gỗ 17x17x14cm
Chậu nhựa giả gỗ 22 x22 x17 cm
Chậu nhựa giả gỗ 22x22x17 cm
Chậu nhựa giả gỗ 27 x 27 x 22 cm