0

Hạt giống rau

HẠT GIỐNG BẠC HÀ ÂU

HẠT GIỐNG BẠC HÀ ÂU

15,000đ
HẠT GIỐNG BẮP CẢI F1
HẠT GIỐNG BẮP NẾP NÙ
HẠT GIỐNG BẦU HỒ LÔ
HẠT GIỐNG BẦU SAO

HẠT GIỐNG BẦU SAO

10,000đ
HẠT GIỐNG BÍ HẠT ĐẬU F1
HẠT GIỐNG BÍ NGÒI

HẠT GIỐNG BÍ NGÒI

15,000đ
HẠT GIỐNG BÍ NGỌN

HẠT GIỐNG BÍ NGỌN

15,000đ
HẠT GIỐNG BÍ ĐAO CHANH
HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ ĂN NON
HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ F1

HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ F1

15,000đ
HẠT GIỐNG CÀ CHUA BI

HẠT GIỐNG CÀ CHUA BI

12,000đ
HẠT GIỐNG CÀ CHUA BI ĐỎ
HẠT GIỐNG CÀ DĨA SỌC XANH
HẠT GIỐNG CÀ PHÁO TÍM F1
HẠT GIỐNG CÀ RỐT

HẠT GIỐNG CÀ RỐT

10,000đ
HẠT GIỐNG CÀ TÍM

HẠT GIỐNG CÀ TÍM

15,000đ
HẠT GIỐNG CẢI ĂN NON

HẠT GIỐNG CẢI ĂN NON

10,000đ
HẠT GIỐNG CẢI BẸ DƯA
HẠT GIỐNG CẢI BẸ DÚN
HẠT GIỐNG CẢI BẸ MÀO GÀ
HẠT GIỐNG CẢI BẸ TRẮNG
HẠT GIỐNG CẢI BÓ XÔI
HẠT GIỐNG CẢI CẦU VỒNG
HẠT GIỐNG CẢI MẦM ITALY
HẠT GIỐNG CẢI NGỌT

HẠT GIỐNG CẢI NGỌT

15,000đ
HẠT GIỐNG CẢI NGỌT ĂN BÔNG
HẠT GIỐNG CẢI NGỌT CỌNG XANH
HẠT GIỐNG CẢI NHÍP

HẠT GIỐNG CẢI NHÍP

15,000đ
HẠT GIỐNG CẢI RỔ LÁ QUĂN