0

Phân bón & Thuốc BVTV

Chai xịt bóng lá - LEAF SHINE CRYSTAL
Chế phẩm Hùng Nguyễn - Neem
Chế phẩm Keiki Duy

Chế phẩm Keiki Duy

60,000đ
Chế phẩm Keiki Duy đỏ
Chế phẩm vi sinh Trichoderma
Keo liền da

Keo liền da

35,000đ
Nước cắm hoa ASA 200ml

Nước cắm hoa ASA 200ml

30,000đ
Phân bón cho hoa hồng

Phân bón cho hoa hồng

35,000đ
Phân bón cho hoa mai vàng
Phân bón Comcat

Phân bón Comcat

20,000đ
Phân bón Hyponex 6 - 10 - 5
Phân bón kích rễ n3m 500g
Phân bón kích rễ Root 2
Phân bón kích rễ Roots New
Phân bón lá ATONIK 10 ml

Phân bón lá ATONIK 10 ml

15,000đ
Phân bón lá B12

Phân bón lá B12

30,000đ
Phân bón lá Canxi-Bo

Phân bón lá Canxi-Bo

30,000đ
Phân bón lá dầu cá Alaska 100ml
Phân bón lá GM B1 100ml

Phân bón lá GM B1 100ml

30,000đ
Phân bón lá Kẽm nano

Phân bón lá Kẽm nano

30,000đ
Phân bón lá Lân Đỏ

Phân bón lá Lân Đỏ

30,000đ
Phân bón lá NPK 11-55-11

Phân bón lá NPK 11-55-11

30,000đ
Phân bón lá ra rễ cực mạnh