0

Cty TNHH Cảnh Quan Phương Nam

  • số 123 Lê Quyên (đường số 12 cũ), Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
  • 028 38507708 - 0918 510 799
  • Thời gian làm việc
    Giờ làm việc: 7:00 - 18:00, Tất cả các ngày trong tuần, nghỉ ngày Lễ